پنجره های upvc

پنجره های upvc نگین شرق

وقتی نزدیک این پنجره ها می ایستید ، هوا سرد نیست.

هیچ صدایی از بیرون را نمی شنوید.

پروژه های نگین شرق

بیش از 2000 پروژه انجام شده

نمایش همه پروژه ها
خدمات ما:

مشاور و مجری شیشه هوشمند(اسمارت گلس )

شیشه سکوریت

مشاور ، طراح و مجری نمای کرتین وال

مشاور ، طراح و مجری نمای اسپایدر

مشاور،طراح و مجری سقف شیشه ای( اسکالایت )

مشاور ، طراح و مجری پنجره پانورما(گیوتینی )

مشاور ، طراح و مجری نمای شیشه فین گلس