نگین شرق

مشاوره و نظارت

مشاوره و نظارت بر پروژه های مختلف شهر مشهد و شهرهای بزرگ ایران ،یکی دیگر از خدماتی است که در نگین شرق ارائه می شود.

یکی از مزایای نگین شرق، استفاده از کادری مجرب و متخصص در زمینه :طراحی ،مشاوره ، تولید و نصب انواع نماهای داخلی و خارجی ساختمان ها است.یکی از پروژه هایی بزرگی که شرکت در طی این سالها پشتیبانی و اجرا کرده است ،پروژه آفتاب مشهد است .مرکز خرید آفتاب ،بزرگترین مرکز خرید لوازم خانگی شرق کشور است که در زمین به مساحت ۲۱۰۰۰ متر و دارای ۱۱ طبقه است.

مشاوره و نظارت

شرکت نگین شرق ،مشاور و مجری تخصصی پوسته های نما با اتکا بر دانش فنی، تجربه، تخصص و توان بهره گیری از تکنولوژی های روز و استانداردهای دنیا٬ خدمات مهندسی و مشاوره های خود را در حوزه مشاوره و مهندسی تخصصی پوسته های نما را با در نظر گیری شرایط هر پروژه به صورت موردی و خاص بررسی و به کارفرمایان محترم ارائه می دهد .
به منظور دستیابی به نمایی کارآمد مهندسی نما از ۲ جهت زیبایی خارجی و کارکرد مطلوب برای حفظ آسایش فضای داخل طراحی و مهندسی می گردد . نگاه به جزئیات اجرایی ، انتخاب بهینه متریال ، شبیه سازی های پیش از اجرا ، مهندسی ارزش ، مدیریت و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح نقشه ها ما را در رسیدن به ایجاد نما ای مهندسی شده ، اقتصادی و کارآمدی یاری میکند تا همانند گذشته در عرصه ساختمان گامی ارزشمند برداشته باشیم .

خدمات این مجموعه در بخش های متعددی به کارفرمایان ارائه می گردد که شامل مشاوره، مهندسی، نظارت، شبیه سازی، کنترل پروژه، ساخت و تولید، مدیریت و برنامه ریزی، مناقصات و . . می باشد که بر اساس شرایط و پیشرفت پروژه به کارفرمایان ارائه می گردد .

شرکت نگین شرق ،مشاور و مجری تخصصی پوسته های نما با اتکا بر دانش فنی، تجربه، تخصص و توان بهره گیری از تکنولوژی های روز و استانداردهای دنیا٬ خدمات مهندسی و مشاوره های خود را در حوزه مشاوره و مهندسی تخصصی پوسته های نما را با در نظر گیری شرایط هر پروژه به صورت موردی و خاص بررسی و به کارفرمایان محترم ارائه می دهد .

به منظور دستیابی به نمایی کارآمد مهندسی نما از ۲ جهت زیبایی خارجی و کارکرد مطلوب برای حفظ آسایش فضای داخل طراحی و مهندسی می گردد . نگاه به جزئیات اجرایی ، انتخاب بهینه متریال ، شبیه سازی های پیش از اجرا ، مهندسی ارزش ، مدیریت و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح نقشه ها ما را در رسیدن به ایجاد نما ای مهندسی شده ، اقتصادی و کارآمدی یاری میکند تا هماننشد گذشته در عرصه ساختمان گامی ارزشمند برداشته باشیم .

خدمات این مجموعه در بخش های متعددی به کارفرمایان ارائه می گردد که شامل مشاوره، مهندسی، نظارت، شبیه سازی، کنترل پروژه، ساخت و تولید، مدیریت و برنامه ریزی، مناقصات و . . می باشد که بر اساس شرایط و پیشرفت پروژه به کارفرمایان ارائه می گردد .

محصولات