نگین شرق

۰۵۱۳-۷۱۲۳۶۵۴

شیشه های صنعتی

شیشه های صنعتی نگین شرق را می توان به دسته های زیر تقسیم ندی کرد.

شیشه خم

شیشه دوجداره

پنجره دو جداره

شیشه سکوریت

شیشه سکوریت

شیشه ضد گلوله

شیشه ضد سرقت

شیشه هوشمند

 

شیشه های هوشمند

شیشه لمینت

شیشه چند جداره

شیشه الکتروکرومیت

شیشه های هوشمند

شیشه مات شونده

شیشه مات شونده

LED

خود تمیز شونده

شیشه خود تمیز شونده

کنترل کننده و کاهش دهنده انرژی