شیشه مات شونده

شیشه مات شونده همچنین با نام شیشه های هوشمند(Smart Glass)، شیشه های الکترونیکی(Electronic Glass) نیز شناخته می شوند. این شیشه ها ( The Privacy Glass) یک ایده بسیار عالی و کاربردی مبتنی بر فناوری جدید می باشد که امکان مات کردن شیشه در کسری از ثانیه را فراهم می سازد. با استفاده از این تکنولوژی، می توان میزان عبور نور از شیشه را کنترل و بدین طریق، شفاف و یا مات شدن شیشه را کنترل نمود و فضای داخل را در کسری از ثانیه تبدیل به محلی کاملا خصوصی ویا قابل مشاهده کرد.
شیشه مات شونده
تکنولوژی شیشه های مات شونده مبتنی بر نوع خاصی از فیلم های حاوی کریستال های مایع ( PDLC film) می باشد. هنگامی که جریان برق قطع می باشد، مولکول های کریستال مایع به صورت نامنظم و تصادفی و هریک در جهت متفاوتی قرار می گیرند، این حالت منجر به انعکاس نور در جهات مختلف و رد نشدن یکنواخت نور از سطح شیشه می شود و نهایتا منجر به مات شدن آن می گردد. از طرف دیگر، هنگامیکه که جریان برق برقرار می شود، کریستال ها در ردیف ها و ستون های منظمی قرار می گیرند که نور به راحتی از آن رد می شود و همین حالت سبب شفاف شدن شیشه خواهد شد.

 ویدیوهای شیشه های  مات شونده

نگین شرق

اعتماد و کیفیت بالا

دو اصل در خرید از نگین شرق