نگین شرق

۰۵۱۳-۷۱۲۳۶۵۴

شیشه محافظ اشعه ایکس

شیشه محافظ اشعه ایکس ( شیشه ضد اشعه ایکس) دیدی واضح فراهم می سازد در حالیکه در مقابل اشعه گاما و اشعه ایکس محافظ می کند.

۲۲ تا ۶۵ درصد وزن شیشه ضد اشعه ایکس عموما مربوط به اکسید سرب می شود و شیشه به دلیل وضوح بالا، جایگزین مناسبی برای سایر مواد محافظ اشعه ایکس می باشد. بخصوص اینکه شیشه مقاومت بیشتری از پلاستیک در مقابل خراشیدگی دارد.

شیشه ضد اشعه ایکس تنها برای یک منظور طراحی و تولید شده است و آن تهیه ماده ای با کیفیت با شفافیت بالا جهت محافظت در مقابل اشعه ایکس می باشد. سرب و باریم موجود در این شیشه سبب محافظت از V100 تا kV300 می شود. از این رو این محصول در تمامی کاربردهای پزشکی،تکنیکی و یا تحقیقاتی قابل اعتماد می باشد.

 

کاربر د شیشه ضد اشعه ایکس

-پنجره نمایش اتاق سی تی اسکن و اشعه ایکس

-صفحه تشخیص پزشکی

-صفحه محافظ در آزمایشگاه ها

-لنز محافظ عینک های ایمنی

-صفحه محافظ اشعه ایکس امنیتی فرودگاه ها

در صورت وجود سوال می توانید با کارشناسان شرکت نگین شرق تماس حاصل فرمایید .

مطالب زیر را حتما بخوانید