نگین شرق

۰۵۱۳-۷۱۲۳۶۵۴

برچسب شیشه پنجره ( ویندو فیلم شیشه )

برچسب شیشه پنجره یا ویندو فیلم پنجره لایه پوششی نازک ایست که از چند لایه نازکتر با خواص مختلف  تشکیل شده است. هر یک از این لایه های نازک موجب بروز عملکردی ویژه در برچسب شیشه می گردند. در مجموع ویندوفیلم های ساختمانی شامل انواع مختلف از جمله برچسب عایق حرارتی شیشه و ویندو فیلم امنیتی و ویندو فیلم دکوراتیو هستند که هر یک دارای فرمول و ترکیب خاص خود بوده و از لایه های مختلف طراحی و تشکیل شده اند.

کاربرد برچسب شیشه پنجره

هدف کلی استفاده از برچسب های شیشه رفع عیوبی مانند ضعف جدارهای نورگذر در برابر انتقال حرارت تشعشعی و رسانش همچنین بالا بردن امنیت شیشه در برابر ضربه و پخش شدن تکه های خطرناک شیشه در فضای اطراف می باشد.

• برچسب پنجره دکوراتیو
• ویندو فیلم حرارتی شیشه ساختمانی
• برچسب امنیتی شیشه

ویندو فیلم شیشه ساختمانی

برچسب های  شیشه دکوراتیو ساختمانی یکی از باریک ترین برچسب های پنجره  ساختمان است. برچسب پنجره دکوراتیو می تواند برای بهبود کیفیت دید شیشه های موجود استفاده شود. این ویندو فیلم های دکوراتیو زیبا علاوه بر ایجاد حریم خصوصی، چشم اندازهای شیک و  با شکوهی را از خارج ساختمان می دهند و البته این برچسب های پنجره به مقدار زیادی روشنایی فضای داخل را کم می کنند.
برای مثال، با استفاده از این ویندوفیلم های ساختمانی می توان شیشه هایی با ظاهر حکاکی شده بدون صرف هزینه زیاد برای برداشتن شیشه و حکاکی کردن روی آن، بوجود آورد. حال آنکه هم نور طبیعی را دارند و هم حریم خصوصی را افزایش داده اند. و اگر به دنبال راه حلی برای شیشه های پنجره حمام هستیم، برچسب های حریم خصوصی شیشه مات کن، دید همسایگان را مسدود کرده ولی راه نور خورشید را نمی بندند.

ویندو فیلم عایق شیشه ساختمانی

ویندو فیلم های عایق شیشه راه مقرون به صرفه ای برای حفاظت از اجسام و چشم و پوست ساکنین از اشعات مضر خورشید است مهمتر از آن خانه ها را از نظر انرژی کارآمدتر می سازد. این برچسب های عایق حرارتی شیشه ساختمان می توانند فیلتر های ۹۹ درصدی در مقابل اشعه مخرب فرابنفش باشند و مبلمان، فرش ها و پرده ها را از رنگ پریدگی و کهنه شدن محافظت می کند. برای داشتن بهترین پوشش، مشتریان باید شیشه مات کنی را انتخاب کنند که مورد تایید بنیاد سرطان پوست باشد.

برچسب امنیتی شیشه

برچسب های  امنیتی شیشه  ، شیشه پنجره ها را از حوادث حفظ می کند. اگر یک پنجره در اثر حوادث گوناگون بشکند، این ویندو فیلم های امنیتی با متصل نگهداشتن قطعات شیشه به برچسب از پرت شدن خرده ریزه های خطرناک شیشه و آسیب رساندن آنها به افراد جلوگیری می کند.
برچسب های امنیتی، علاوه بر کاهش خطر پرت شدن ذرات ریز شیشه، از ورود دزدان نیز جلوگیری می کند. درها و پنجره ها راه ورود مزاحمان هستند. با قرار دادن برچسب های امنیت بر روی پنجره ها و درهای شیشه ای، امکان جلوگیری از ورود دزدانی که با سروصدا و و شکستن شیشه به داخل نفوذ می کنند، وجود دارد. این مانع غیرمنتظره، دزدان را به کلی دلسرد کرده و منجر به عقب نشینی آنها می شود.

برچسب ایمنی در برابر طوفان

اگر شما در یک محیط طوفان خیز، زندگی یا کار می کنید، برچسب امنیتی در برابر طوفان ، پنجره های شما را به شیشه ایمن نشکن تبدیل می کند. در زمان طوفان، شیشه ها می توانند آسیب پذیر شوند و برچسب ایمنی در برابر طوفان می تواند در صورت شکستن شیشه با نگه داشتن ذرات در کنار یکدیگر، دوام آن را بهبود ببخشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید